Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wanneer je bij mij een dienst afneemt, stel je vertrouwen in mij. Daar ben ik mij heel goed van bewust. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy op een juiste wijze te waarborgen. In deze privacyverklaring laat ik je weten welke gegevens ik van jou verzamel als wij een zakelijke overeenkomst zijn aangegaan. Ook waarom en hoe ik dat doe.

Accepteren privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op al mijn diensten. Als je ervoor kiest een dienst van mij af te nemen geef je daarmee aan het privacybeleid te accepteren.

Registratie van gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarmee kan ik je telefonisch bereiken mocht een afspraak plots niet door kunnen gaan en kan ik je in het vervolg op de hoogte houden en inspireren met mijn tweewekelijkse e-zine Natuurlijk Wel. Je kunt je hiervoor te allen tijde weer afmelden met een link onderaan het e-zine.

Indien er sprake is van een zakelijke opdrachtgever zal ik ook vragen om een (post)adres t.b.v. facturatie.

Soms komt een dienst in aanmerking voor een vergoeding van een zorgverzekeraar en stelt deze eisen aan de factuur, bijvoorbeeld het opnemen van een geboortedatum. In dat geval heb ik ook die persoonsgegevens van je nodig.

Neem je bij mij een training in het kader van mindfulness af dan zal ik je vragen naar je fysieke en psychische gesteldheid, zodat ik je adequaat kan begeleiden in jouw proces.

Cookies

Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

Beveiliging en bewaren van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de met jou afgesloten zakelijke overeenkomst. Tenzij door jou anders is aangegeven. Je persoonsgegevens zal ik niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Pluform

In een coachtraject maak ik ook gebruik van online-coaching. Dat gebeurt via een afgesloten internetomgeving, Pluform, waar jouw gegevens en privacy in veilige en betrouwbare handen zijn. De door jou geschreven reflectieverslagen van onze coachgesprekken die door mij van feedback worden voorzien wisselen we uit via Pluform, waardoor ook deze informatie veilig wordt verwerkt.

Keuzes ten aanzien van persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan mij hebt verstrekt. Neem hiervoor contact met mij op.

Betty van Zoelen
06 429 373 34
betty@coachingnatuurlijk.nl
www.coachingnatuurlijk.nl

versie 23 mei 2018