Coaching en mindfulness

Kwestie van perspectief

guise-1533852_640.jpgAfgelopen weekend was ik op een heuse expeditie. Daarvoor hoef je niet eens ver van huis. De reis ging naar Rottumeroog. En dat heeft me wel de ogen weer geopend.

Troep
De boswachter van Staatsbosbeheer die de expeditie leidde vertelde hoe hij de eerste week van januari dit jaar heeft beleefd. Toen de MSC Zoë honderden containers verloor in de Noordzee, vlak boven de Waddeneilanden. Met vele handen, o.a. van vrijwilligers, hebben ze Rottum moeten bevrijden van 43 kubieke meter troep dat een goed beeld geeft van onze consumptiemaatschappij. Noem het een ramp.
 
Geen ramp
Het mocht echter in eerste instantie geen ramp genoemd worden van het verantwoordelijke ministerie. Was dat een kwestie van definitie? Ander taalgebruik? Of het verzachten van de situatie om ongewenste reacties in de kiem te smoren? Of is het gewoon een ander perspectief van waaruit wordt geredeneerd?

Werkelijke ramp
Zo tussen neus en lippen door vertelde de boswachter ons dat er jaarlijks zo’n 20 kubieke meter aan troep wordt weggehaald van Rottumeroog en Rottumerplaat samen. “Dat is de werkelijke ramp”, voegde hij eraan toe. Daar heeft niemand het over, omdat de mensen dat niet zien. Maar de gevolgen zijn minstens even groot.

Ervaren
Hoe we kijken, ons perspectief, bepaalt dus onze ervaring. En wat we ervaren maakt hoe we vervolgens handelen. Dat realiseerde ik me ook toen ik het verhaal hoorde van een klant die zich middenin de reorganisatie van het bedrijf bevindt. Ze voelt zich niet gehoord, haar bezwaren en gevoelens niet erkend en ze heeft eigenlijk haar besluit al genomen dat ze hier weg wil. Terwijl het bedrijf overtuigd is van de noodzaak tot verandering en van mening is dat er heel zorgvuldig met de medewerkers wordt omgegaan.

Inzicht
Vanuit welk perspectief je ook kijkt, het heeft allemaal zo zijn eigen waarheid. Ook al zien we in eerste instantie alleen maar die van onszelf. Het is goed om je bewust te zijn van al die andere invalshoeken en perspectieven. Dat kan zomaar tot verrassende inzichten leiden. En uiteindelijk ook tot het inslaan van een pad dat je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Dat hoeft echt geen expeditie te zijn.

 

Heeft dit artikel je geïnspireerd of geraakt en heb je behoefte erop te reageren? Mail me gerust op .